advokátní kanceláře

JUDr. Ivan Krutský, CSc.

Samostatný advokát
Číslo registrace u České advokátní komory: 5326
IČ: 66231469
Právní zaměření:
generální praxe, občanské právo, obchodní právo, správní právo, trestní právo
advokátní kancelář
DIAMOND RIVER
Rohanské nábřeží 657/7
186 00 Praha 8-Karlín
pobočka kanceláře:
Lidická 95
Vyžlovka
Kostelec nad Černými Lesy
281 63

JUDr. Ivan Krutský, CSc., poskytuje právní služby předně v oblasti obchodního práva (zde zejména ve složitých případech obchodních společností, sporů mezi nimi a jejich sporů se státem, konfliktů mezi společníky či akcionáři a obchodními společnostmi, smluvních práv, náhrad škod a bezdůvodného obohacení, ochrany dobrého jména podnikatelských subjektů). Dále též působí při tvorbě rozsáhlých obchodních smluv a při vyvozování s nimi souvisejících důsledků. Konzultuje a připravuje právní dokumenty ve věcech obchodních veřejných soutěží.

Specializuje se též na problematiku cenných papírů a kapitálového trhu. V těchto oblastech poskytuje i právní služby ve věcech upravených normami správního práva, včetně věcí náležících do řízení před správními soudy.

V oblasti občanského práva poskytuje právní služby předně pokud jde o ochranu osobnosti, vlastnické vztahy a řešení vlastnických sporů, náhrady škody a bezdůvodné obohacení, dědické věci, nájmy nebytových prostor, převody nemovitostí.

Pokud poskytuje právní služby v různých oblastech trestního práva, především jde o obhajobu podnikatelů ve věcech hospodářské kriminality a působí jako právní zástupce právnických a fyzických osob poškozených hospodářskou trestnou činností. Právní služby jsou poskytovány ve všech oblastech včetně zastupování klientů v jednání před soudy, dalšími státními orgány jakož i jinými orgány veřejné správy.

Je autorem odborných publikací a působil jako právní zástupce či konzultant v několika mediálně sledovaných případech.

Doporučení stránek e-mailemDoporučit známému