advokátní kanceláře

JUDr. Miroslav Nippert

Samostatný advokát
Číslo registrace u České advokátní komory: 1640
IČ: 66209617
Právní zaměření:
generální praxe, občanské právo, obchodní právo, trestní právo
advokátní kancelář
Pražská 115
28104 Plaňany

JUDr. Miroslav Nippert poskytuje právní služby zejména v oblasti občanského práva pokud jde o vlastnické vztahy a řešení vlastnických sporů, náhrady škody, dědické věci, smluvní a závazkové vztahy včetně vztahů nájemních a věcí bytových, převody nemovitostí, v oblasti věcí rodinných (rozvody, svěření dětí do výchovy, výživné dětí a manželů, vypořádání společného jmění apod.). Právní služby jsou poskytovány ve všech oblastech včetně zastupování klientů v jednání před soudy a státními a dalšími orgány.

Doporučení stránek e-mailemDoporučit známému