advokátní kanceláře

JUDr. Martin Novák

Samostatný advokát
Číslo registrace u České advokátní komory: 2533
IČ: 13810731
Právní zaměření:
generální praxe, občanské právo, obchodní právo, trestní právo
advokátní kancelář
Výstaviště 67
170 00 Praha 7 – Holešovice

JUDr. Martin Novák poskytuje právní služby zejména v oblasti občanského práva pokud jde o vlastnické vztahy a řešení vlastnických sporů, náhrady škody, dědické věci, smluvní a závazkové vztahy včetně vztahů nájemních a věcí bytových, převody nemovitostí, v oblasti věcí rodinných (rozvody, svěření dětí do výchovy, výživné dětí a manželů, vypořádání SJM), v oblasti obchodního práva pokud jde o společenstevní právo (zakládání a změny společností, vztahy mezi společnostmi a společníky, likvidace společností), zakládání obchodních závazkových vztahů a řešení sporů z nich plynoucích. Poskytuje právní služby ve všech oblastech trestního práva. Právní služby jsou poskytovány ve všech oblastech včetně zastupování klientů v jednání před soudy a státními a dalšími orgány.

Doporučení stránek e-mailemDoporučit známému